Strona główna > Aktualności > Treści

Biuro serwisowe standaryzuje system usług IT

Jun 08, 2017

Podstawową funkcją serwisu jest otrzymywanie wszystkich rodzajów użytkowników IT, którzy korzystają z tej prośby, iw określonym czasie, aby użytkownik mógł bezpośrednio rozwiązać problem, w przypadku problemów skomplikowanych przenosi się do obsługi drugiego wiersza, recepcji, ale również musimy śledzić sytuację i informacje zwrotne, aby ostatecznie rozwiązać problem użytkownika. Na tej podstawie punkt serwisowy rejestruje również proces obsługi i wyniki w celu analizy, podsumowania i poprawy szybkości rozwiązywania problemów.

Generalnie, biuro serwisowe może być zunifikowane, aby jednocześnie zarządzać wieloma żądaniami informatycznymi i nimi zarządzać nimi. Zapewnia również interfejs do uwzględniania żądań zmiany użytkowników, umów serwisowych na recepcji, zarządzania poziomem usług, zarządzania konfiguracją, zarządzania dostępnością i zarządzania trwałością. Mniej niż konkretny personel techniczny i czas opóźnienia, co zmniejsza koszty operacyjne; Po drugie, można również poprzez zarządzanie punktem serwisowym, utworzenie bazy wiedzy, wyraźne oceny personelu usług, Biurko recepcji, aby poprawić ogólną wydajność wsparcia IT.

Przede wszystkim biuro pomocy zapewnia użytkownikom szybki dostęp do bazy wiedzy i często zadawanych pytań, może pomóc rozwiązać niektóre problemy podniesione przez użytkownika w celu poprawy skuteczności problemu, recepcji, ale również zwiększyć zdolność użytkowników korporacyjnych, aby rozwiązać własne problemy.

Po drugie, biuro serwisowe odbiera zdarzenia zgłoszone przez użytkownika za pośrednictwem biurka samoobsługowego i odbiera telefonicznie. Po otrzymaniu prośby serwisowej usługa wyznacza priorytety, rejestruje, organizuje, klasyfikuje i klasyfikuje zdarzenia związane z usługą oraz dystrybucję, gromadzenie danych i statystyk w celu zapewnienia rzeczywistej podstawy.

Po trzecie, biuro samoobsługowe zmniejsza obciążenie biur pomocy, Biurko recepcyjne stanowi platformę komunikacji z użytkownikami biznesowymi i na bieżąco śledzi postępy i status imprez.

Po czwarte, przez samoobsługowe biurko, aby poprawić zdolność użytkowników biznesowych do rozwiązywania wydarzeń.

Po piąte, przedsiębiorstwa w oparciu o rzeczywiste cele biznesowe, opracował umowy o poziomie usługi, biurko serwisowe w zależności od poziomu usług incydent na różnych poziomach przetwarzania, standaryzacji systemu usług IT w celu zapewnienia satysfakcji klienta.

Po szóste, biuro serwisowe regularnie, aby uporządkować analizę danych, dla powtarzających się problemów, aby dalej znaleźć przyczynę, w pełni rozwiązany.